Notícia 3 d'abril de 1407

''Fra Berenguer Sarta, prior de Santa Anna de Barcelona i, en raó del seu càrrec, senyor del castell de Palafrugell, confirma a la Universitat de Palafrugell les franqueses i privilegis, immunitats, usos, usatges, costums, observances, convinences, declaracions i sentències concedides a favor de l’esmentada Universitat pels seus predecessors. La confirmació es fa a petició d’Antoni Oliver i Mir i de Pere Isern, de Palafrugell; d’Antoni Rosifici, de Mont-ras, i de '''''[[Guillem Carbonell]], de Llofriu''''', com a síndics i procuradors d’aquella Universitat.''