Can Verdera; molí i resclosa d'en Verdera

Descripció i valoració

Can Verdera és una petita masia de dues plantes i tres crugies, amb teulada do doble vessant sobre els murs laterals; fou ampliada amb una nova crugia i porxo. La façana, a migdia, té a l’eix central la fporta i una finestra al pis, ambdues amb llindes de pedra.
El mas es troba prop del marge esquerre de la riera. El seu curs discorre força afondalada, amb ribes en llarga pendent esglaonada que cobreix una espessa vegetació. Entre aquest verder, a tocar la riera i a migdia del mas, hi ha les ruïnes del Molí fariner. Era un edifici de dues plantes. La coberta és completament enfonsada així com bona part de les parets. Els enderrocs colguen l’interior on hi resta alguna estança amb volta. Vers ponent es veuen restes del rec.
Can Verdera molí i resclosa d'en Verdera.pngAigües amunt de la riera hi ha el mur de la Resclosa, de molt gruix, esbotzat en la part central. Les feixes d’horta de la masia i el molí s’aprecien, envaïdes en la major part, per la vegetació.
Aquest molí i resclosa forma un conjunt inseparable, interessant com a mostra d’arquitectura pre-industrial, amb el Molí d’en Busqueta, situat una mica aigües amunt de la mateixa riera, prop del vell pont del mateix nom. És interessant la fegetació de l’indret, pertanyent a les ribes de la riera, al bosc que hi ha avançat hi ha restes d’antigues feixes de conreu i horts amb arbres fruiters. En aquest indret s’hi apleguen pins, alzines, suros, llorers, ametllers, figueres.

Notícies històriques

La bassa del molí deu haver estat colgada i convertida en conreu. La fotografia aèria sembla donar indicis del seu emplaçament, a poca distància i un poc més elevada que les restes del molí.

Enllaços externs