Fructuós Roques Corredor (1866-1932)

Dilluns a la matinada va ésser trobat en una cuneta de la carrereta dita de Morena, ara és la carretera C-31, el veí de la barriada de Llofriu Fructuós Roques Corredor, de 66 anys.

Segons resulta de les Diligències practicades pel Jutjat municipal el dictamen dels metges, havia mort a conseqüència d'una congestió cerebral produïda pel fred. Resposi en pau.

 

La desgràcia de Llofriu

Dilluns passat hi hagué en la nostra barriada de Llofriu una fatal desgràcia, de la qual en fou víctima un tendrn infantó de 3 anys, fill del conegut propietàri d'aquell barri, D. Ernest Casademont Follia, pel qual fou involuntáriament occit.

Cap al tard, el Sr. Casademónt tornava a la seva llar, després de les feines del camp, guiant el seu propi carro i al llindar de la porta li sortí ál pas, imprevista i ràpidament, el seu infantó que fou atropellat pel carro topant amb el botó — i no aixafat com es digué al principi — amb tan mala fortuna que morí gairebé instaniàment.

La terrible desgràcia ha causat molta impressió en la nostra vita, on els senyors Casademónt, de Llofriu, gaudeixen de bones amistats i simpaties. Consternats davant la dolor d'aquesta familía, els enviem l'expresió del nostre pesar.