La desgràcia de Llofriu

Dilluns passat hi hagué en la nostra barriada de Llofriu una fatal desgràcia, de la qual en fou víctima un tendrn infantó de 3 anys, fill del conegut propietàri d'aquell barri, D. Ernest Casademont Follia, pel qual fou involuntáriament occit.

Cap al tard, el Sr. Casademónt tornava a la seva llar, després de les feines del camp, guiant el seu propi carro i al llindar de la porta li sortí ál pas, imprevista i ràpidament, el seu infantó que fou atropellat pel carro topant amb el botó — i no aixafat com es digué al principi — amb tan mala fortuna que morí gairebé instaniàment.

La terrible desgràcia ha causat molta impressió en la nostra vita, on els senyors Casademónt, de Llofriu, gaudeixen de bones amistats i simpaties. Consternats davant la dolor d'aquesta familía, els enviem l'expresió del nostre pesar.