El Cementiri de LlofriuEl cementiri de Llofriu es data el 1895, d'estil neoclàssic. Al paratge del Corn de l'Aigua, concretament es troba al Camí del Corn de l'Aigua, dins del sector de L'Estació. Té un petit clos annex que correspon al cementiri laic. A finals del segle XVIII, el rei Carles III, havia ordenat la construcció dels cementiris fora de les poblacions adduint raons higièniques i sanitàries. La creació d'aquests nous camps sants es va generalitzar durant la segona meitat del segle XIX. En aquest cementiri està enterrat l'escriptor Josep Pla.

Descripció i valoració

Planta rectangular, clos amb tanca de pedra i morter. Façana on hi ha l’entrada amb parament arrebossat i senzilla decoració a base de ressalts en relleu que delimiten un parell de rectangles opacs. Porta amb marc ressaltat que és coronat per un frontó poc destacat.

Al vim hi ha clavada una creu de forja als braços de la qual, calada, hi figura la inscripció: C.P. 1895. Els batenets de la porta també són de ferro. A l’interior els ...amians tenen traçat cruciforme i al centre sobre d’un pilar una creu de forja. Els rengels de nínxols ocupen tot l’espai del fons i només part dels laterals.

A cada costat de l’entrada hi ha dos petits locals, simètrics. Actualment la façana és acolorida amb tó ocre en els ressalts i en blanc la resta. Darrera del cementiri, vora un dels angles, hi ha un altre clos minúscul i rectangular, amb el mateix tipus de tanca i porta de rajols a serdinell. l’interior és completament cobert de bardisses, abandonat.

El petit clo anex és evidentment el cementiri laic.El camí que portava a l’entrada del petit clos cementiri laic actualment és privatitzat.

Carrer del Ramal

Carrer del Ramal

El carrer del Ramal, anteriorment dit carrer de Sant Isidre, está situat dins de Llofriu i es el carrer principal i mes transitat d'aquesta zona del nucli antic. Conecta la carretera comarcal C-66 amb el poble i les Gavarres passant pel nord del nucli antic on es troba l'Esglèsia.

IMATGE

PLÀNOL


Té una llargada de uns 700 metres i un desnivell casi nul. Aquest carrer va se acabat d'urbanitzar i es va bautitzar el 5 de desembre de 1979.

  • Edifici de les Antigues Escoles de Llofriu
  • Mas Bonet
  • Camí del Gos Negre
  • Mas-tell

Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet

Descripció i valoració 

Font que es troba en un petit fondal, d'esponerosa vegetació, vers el sector central de la vall de Sobirà (drenada per la riera de les Molleres), a llevant del Mas Jofre, a les terres del qual pertany. Actualment és del tot abandonada, no raja i l'indret i els corriols que hi menen resten envaïts per la malesa. La font rajava en un alt marge, en un mur d'obra agençat a base de gruixos de remolinat, al peu del qual hi ha el brollador ara mig soterrat pel llot. A la part superior de la paret hi destaca una gran làpida de pedra calcària, de contorn corbat, en la qual s'hi llegeix: M.J. / FON DEL MAS JOFRA / 1906. Al costat de la font, en un replà més elevat, hi ha una taula feta amb una mola. 

Notícies històriques 

Aquesta font havia estat molt popular a la rodalia i encara seria, Palafrugell és més coneguda pel nom de "Font d'en Catalanet". Data de l'any 1906.
probablement, recuperable. A la vila de
…La Font d'En Catalanet o d'En Jofre, posada enmig d'una petita vall deliciosa del terme de Llofriu, és d'aigua bona, però es pot dir que ja no existeix (Josep Pla, op.cit. capítol 25 "Les fonts" pàg. 547)

Bibliografia i documentació

  • Josep Pla (1968)
  • Josep Bañeras i Josep Pujol: "Les fonts de Palafrugell". Quaderns de Can Bech. Palafrugell. Febrer-març 1993.  

Enllaços externs