Llofriu en un plànol de l'any 1892

Hem trobat recentment un plànol de la Costa Brava a on es pot apreciar com eren les carreteres, camins i tren "trenet" de l'any 1892.


Llofriu tal i com ere l'any 1892 on es poden veure els camins i la carretera actual C-31 i la futura C-66 que en aquell temps era el traçat del "trenet".

Podreu veure el document original aquí: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?idValor=634005&id=1194&posicion=25&forma=ficha